Úradná tabuľa ÚJD SR

412/2023

č. rozhodnutia: 412/2023

č. správneho konania: 1168-2024

žiadateľ: HUMA-LAB APEKO

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 29.12.2023

Prílohy:

1168-2024_Rozhodnutie_412_2023_R412_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024