Úradná tabuľa ÚJD SR

411/2023

č. rozhodnutia: 411/2023

č. správneho konania: 1085-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 29.12.2023

Prílohy:

1085-2024_Rozhodnutie_411_2023_411_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024