Úradná tabuľa ÚJD SR

410/2023

č. rozhodnutia: 410/2023

č. správneho konania: 1024-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 29.12.2023

Prílohy:

1024-2024_Rozhodnutie_410_2023_410_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024