Úradná tabuľa ÚJD SR

41/2024

č. rozhodnutia: 41/2024

č. správneho konania: 1186-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.01.2024

dátum právoplatnosti: 12.02.2024

Prílohy:

1186-2024_Rozhodnutie_41_2024_Rozhodnutie_41_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024