Úradná tabuľa ÚJD SR

41/2023

č. rozhodnutia: 41/2023

č. správneho konania: 1203-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 01.02.2023

dátum právoplatnosti: 18.02.2023

Prílohy:

1203-2023_Rozhodnutie_41_2023_Rozhodnutie_41_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023