Úradná tabuľa ÚJD SR

41/2022

č. rozhodnutia: 41/2022

č. správneho konania: 5-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 15.02.2022

dátum právoplatnosti: 18.03.2022

Prílohy:

5-2022_Rozhodnutie_41_2022_Anonymizované rozhodnutie 41_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023