Úradná tabuľa ÚJD SR

407/2023

č. rozhodnutia: 407/2023

č. správneho konania: 1177-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 01.12.2023

dátum právoplatnosti: 20.12.2023

Prílohy:

1177-2024_Rozhodnutie_407_2023_Rozhodnutie_407_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024