Úradná tabuľa ÚJD SR

406/2023

č. rozhodnutia: 406/2023

č. správneho konania: 3554-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 01.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.12.2023

Prílohy:

3554-2023_Rozhodnutie_406_2023_Rozhodnutie_406_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024