Úradná tabuľa ÚJD SR

405/2023

č. rozhodnutia: 405/2023

č. správneho konania: 3553-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 01.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.12.2023

Prílohy:

3553-2023_Rozhodnutie_405_2023_Rozhodnutie_405_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024