Úradná tabuľa ÚJD SR

403/2023

č. rozhodnutia: 403/2023

č. správneho konania: 3552-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 30.11.2023

dátum právoplatnosti: 18.12.2023

Prílohy:

3552-2023_Rozhodnutie_403_2023_Rozhodnutie_403_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024