Úradná tabuľa ÚJD SR

402/2023

č. rozhodnutia: 402/2023

č. správneho konania: 3366-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 30.11.2023

dátum právoplatnosti: 18.12.2023

Prílohy:

3366-2023_Rozhodnutie_402_2023_Rozhodnutie_402_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024