Úradná tabuľa ÚJD SR

40/2024

č. rozhodnutia: 40/2024

č. správneho konania: 1097-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.01.2024

dátum právoplatnosti: 10.02.2024

Prílohy:

1097-2024_Rozhodnutie_40_2024_Rozhodnutie_40_2024.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024