Úradná tabuľa ÚJD SR

40/2023

č. rozhodnutia: 40/2023

č. správneho konania: 873-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 27.01.2023

dátum právoplatnosti: 02.03.2023

Prílohy:

873-2023_Rozhodnutie_40_2023_Rozhodnutie č. 40_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023