Úradná tabuľa ÚJD SR

40/2022

č. rozhodnutia: 40/2022

č. správneho konania: 975-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.02.2022

dátum právoplatnosti: 16.03.2022

Prílohy:

975-2022_Rozhodnutie_40_2022_Anonymizované Rozhodnutie_40_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023