Úradná tabuľa ÚJD SR

4/2023

č. rozhodnutia: 4/2023

č. správneho konania: 750-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.01.2023

dátum právoplatnosti: 30.01.2023

Prílohy:

750-2024_Rozhodnutie_4_2023_R_4_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024