Úradná tabuľa ÚJD SR

399/2023

č. rozhodnutia: 399/2023

č. správneho konania: 1043-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.12.2023

dátum právoplatnosti: 09.01.2024

Prílohy:

1043-2024_Rozhodnutie_399_2023_R_399_2023 MP.pdf

Aktualizácia: 11.01.2024