Úradná tabuľa ÚJD SR

396/2023

č. rozhodnutia: 396/2023

č. správneho konania: 3760-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.11.2023

dátum právoplatnosti: 15.12.2023

Prílohy:

3760-2023_Rozhodnutie_396_2023_Rozhodnutie_396_2023.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023