Úradná tabuľa ÚJD SR

391/2023

č. rozhodnutia: 391/2023

č. správneho konania: 3444-2023

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 27.11.2023

dátum právoplatnosti: 14.12.2023

Prílohy:

3444-2023_Rozhodnutie_391_2023_Rozhodnutie_391_2023.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023