Úradná tabuľa ÚJD SR

391/2021

č. rozhodnutia: 391/2021

č. správneho konania: 874-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.01.2022

dátum právoplatnosti: 09.02.2022

Prílohy:

874-2022_Rozhodnutie_391_2021_R391_2021_ZeMi podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023