Úradná tabuľa ÚJD SR

390/2023

č. rozhodnutia: 390/2023

č. správneho konania: 3708-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.11.2023

dátum právoplatnosti: 14.12.2023

Prílohy:

3708-2023_Rozhodnutie_390_2023_UJD SR 3708-2023 Rozhodnutie, EMO34.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023