Úradná tabuľa ÚJD SR

39/2023

č. rozhodnutia: 39/2023

č. správneho konania: 899-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 27.01.2023

dátum právoplatnosti: 02.03.2023

Prílohy:

899-2023_Rozhodnutie_39_2023_Podklady_VV_773_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023