Úradná tabuľa ÚJD SR

39/2022

č. rozhodnutia: 39/2022

č. správneho konania: 1094-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 23.02.2022

dátum právoplatnosti: 29.03.2022

Prílohy:

1094-2022_Rozhodnutie_39_2022_R39_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023