Úradná tabuľa ÚJD SR

389/2023

č. rozhodnutia: 389/2023

č. správneho konania: 3403-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.11.2023

dátum právoplatnosti: 12.12.2023

Prílohy:

3403-2023_Rozhodnutie_389_2023_Rozhodnutie_389_2023.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023