Úradná tabuľa ÚJD SR

387/2023

č. rozhodnutia: 387/2023

č. správneho konania: 3645-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.11.2023

dátum právoplatnosti: 12.12.2023

Prílohy:

3645-2023_Rozhodnutie_387_2023_UJD SR 3645-2023, Rozhodnutie, EMO34.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023