Úradná tabuľa ÚJD SR

386/2023

č. rozhodnutia: 386/2023

č. správneho konania: 3484-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.11.2023

dátum právoplatnosti: 12.12.2023

Prílohy:

3484-2023_Rozhodnutie_386_2023_UJD SR 3484-2023,Rozhodnutie, EMO34.002.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023