Úradná tabuľa ÚJD SR

383/2023

č. rozhodnutia: 383/2023

č. správneho konania: 3288-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.11.2023

dátum právoplatnosti: 23.12.2023

Prílohy:

3288-2023_Rozhodnutie_383_2023_UJD SR 3288-2023, Rozhodnutie, EMO12 .pdf

Aktualizácia: 28.12.2023