Úradná tabuľa ÚJD SR

382/2023

č. rozhodnutia: 382/2023

č. správneho konania: 3141-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 20.11.2023

dátum právoplatnosti: 08.12.2023

Prílohy:

3141-2023_Rozhodnutie_382_2023_Rozhodnutie_382_2023.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023