Úradná tabuľa ÚJD SR

381/2023

č. rozhodnutia: 381/2023

č. správneho konania: 3121-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.11.2023

dátum právoplatnosti: 11.12.2023

Prílohy:

3121-2023_Rozhodnutie_381_2023_LR_381_2023_final.pdf

Aktualizácia: 14.12.2023