Úradná tabuľa ÚJD SR

380/2023

č. rozhodnutia: 380/2023

č. správneho konania: 3329-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.11.2023

dátum právoplatnosti: 08.12.2023

Prílohy:

3329-2023_Rozhodnutie_380_2023_Rozhodnutie_380_2023.pdf

Aktualizácia: 15.12.2023