Úradná tabuľa ÚJD SR

38/2024

č. rozhodnutia: 38/2024

č. správneho konania: 1305-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.01.2024

dátum právoplatnosti: 08.02.2024

Prílohy:

1305-2024_Rozhodnutie_38_2024_Rozhodnutie_38_2024__SpK 1305_2024__(4054_2023).pdf

Aktualizácia: 09.02.2024