Úradná tabuľa ÚJD SR

38/2022

č. rozhodnutia: 38/2022

č. správneho konania: 1123-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 04.02.2022

dátum právoplatnosti: 22.02.2022

Prílohy:

1123-2022_Rozhodnutie_38_2022_R038_2022_podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023