Úradná tabuľa ÚJD SR

379/2023

č. rozhodnutia: 379/2023

č. správneho konania: 1084-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 20.11.2023

dátum právoplatnosti: 15.12.2023

Prílohy:

1084-2024_Rozhodnutie_379_2023_R č. 379_2023 ČJP.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024