Úradná tabuľa ÚJD SR

379/2021

č. rozhodnutia: 379/2021

č. správneho konania: 966-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.12.2021

dátum právoplatnosti: 17.01.2022

Prílohy:

966-2022_Rozhodnutie_379_2021_R379_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023