Úradná tabuľa ÚJD SR

378/2023

č. rozhodnutia: 378/2023

č. správneho konania: 3322-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.11.2023

dátum právoplatnosti: 06.12.2023

Prílohy:

3322-2023_Rozhodnutie_378_2023_Rozhodnutie_378_2023.pdf

Aktualizácia: 21.12.2023