Úradná tabuľa ÚJD SR

378/2021

č. rozhodnutia: 378/2021

č. správneho konania: 965-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.12.2021

dátum právoplatnosti: 17.01.2022

Prílohy:

965-2022_Rozhodnutie_378_2021_R378_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023