Úradná tabuľa ÚJD SR

377/2023

č. rozhodnutia: 377/2023

č. správneho konania: 3093-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.11.2023

dátum právoplatnosti: 06.12.2023

Prílohy:

3093-2023_Rozhodnutie_377_2023_Rozhodnutie_377_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024