Úradná tabuľa ÚJD SR

376/2023

č. rozhodnutia: 376/2023

č. správneho konania: 3712-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.11.2023

dátum právoplatnosti: 21.11.2023

Prílohy:

3712-2023_Rozhodnutie_376_2023_R 376.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023