Úradná tabuľa ÚJD SR

375/2023

č. rozhodnutia: 375/2023

č. správneho konania: 3431-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.11.2023

dátum právoplatnosti: 21.11.2023

Prílohy:

3431-2023_Rozhodnutie_375_2023_R 375.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023