Úradná tabuľa ÚJD SR

374/2023

č. rozhodnutia: 374/2023

č. správneho konania: 3279-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 16.11.2023

dátum právoplatnosti: 19.12.2023

Prílohy:

3279-2023_Rozhodnutie_374_2023_UJD SR 3279-2023, Rozhodnutie č.374_ JE EMO12.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023