Úradná tabuľa ÚJD SR

373/2023

č. rozhodnutia: 373/2023

č. správneho konania: 3626-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.11.2023

dátum právoplatnosti: 30.11.2023

Prílohy:

3626-2023_Rozhodnutie_373_2023_UJD SR 3626-2023_Rozhodnutie_373_2023.pdf

Aktualizácia: 30.11.2023