Úradná tabuľa ÚJD SR

372/2023

č. rozhodnutia: 372/2023

č. správneho konania: 3114-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.11.2023

dátum právoplatnosti: 28.11.2023

Prílohy:

3114-2023_Rozhodnutie_372_2023_Rozhodnutie_372_2023.pdf

Aktualizácia: 30.11.2023