Úradná tabuľa ÚJD SR

372/2021

č. rozhodnutia: 372/2021

č. správneho konania: 923-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.12.2021

dátum právoplatnosti: 12.01.2022

Prílohy:

923-2022_Rozhodnutie_372_2021_R372_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023