Úradná tabuľa ÚJD SR

371/2021

č. rozhodnutia: 371/2021

č. správneho konania: 849-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 08.12.2021

dátum právoplatnosti: 11.01.2022

Prílohy:

849-2022_Rozhodnutie_371_2021_R371_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023