Úradná tabuľa ÚJD SR

37/2024

č. rozhodnutia: 37/2024

č. správneho konania: 1267-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.01.2024

dátum právoplatnosti: 07.02.2024

Prílohy:

1267-2024_Rozhodnutie_37_2024_Rozhodnutie_37_2024__SpK 1267_2024__(3982_2023)_anonym.pdf

Aktualizácia: 09.02.2024