Úradná tabuľa ÚJD SR

37/2023

č. rozhodnutia: 37/2023

č. správneho konania: 1061-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 26.01.2023

dátum právoplatnosti: 14.02.2023

Prílohy:

1061-2023_Rozhodnutie_37_2023_Rozhodnutie_37_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023