Úradná tabuľa ÚJD SR

37/2022

č. rozhodnutia: 37/2022

č. správneho konania: 911-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.02.2022

dátum právoplatnosti: 26.02.2022

Prílohy:

911-2022_Rozhodnutie_37_2022_R037_2022_v02.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023