Úradná tabuľa ÚJD SR

368/2023

č. rozhodnutia: 368/2023

č. správneho konania: 3617-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.11.2023

dátum právoplatnosti: 25.11.2023

Prílohy:

3617-2023_Rozhodnutie_368_2023_Rozhodnutie_368_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 28.11.2023