Úradná tabuľa ÚJD SR

367/2023

č. rozhodnutia: 367/2023

č. správneho konania: 2079-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 08.11.2023

dátum právoplatnosti: 09.12.2023

Prílohy:

2079-2023_Rozhodnutie_367_2023_Rozhodnutie č. 367_2023.pdf

Aktualizácia: 20.12.2023