Úradná tabuľa ÚJD SR

366/2023

č. rozhodnutia: 366/2023

č. správneho konania: 3336-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.11.2023

dátum právoplatnosti: 25.11.2023

Prílohy:

3336-2023_Rozhodnutie_366_2023_Rozhodnutie_366_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023