Úradná tabuľa ÚJD SR

365/2023

č. rozhodnutia: 365/2023

č. správneho konania: 3276-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.11.2023

dátum právoplatnosti: 24.11.2023

Prílohy:

3276-2023_Rozhodnutie_365_2023_Rozhodnutie_365_2023.pdf

Aktualizácia: 05.12.2023